Info Kjøp

Protection against lies av Jette van der Lende

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Jeg vil fortelle – med bilder. Jeg vil fortelle om livets små underfundigheter, jeg vil fortelle om urettferdigheter i samfunnet, jeg vil fortelle om alt som er viktig i livet, jeg vil fortelle om liv og død. Til disse fortellingene har jeg valgt å portettere gjenstander som symboliserer hva jeg vil fortelle. Jeg gir gjenstanden en scene og en spotlight, slik at jeg kan bruke lys og skygge for skape en atmosfære av oppmerksomhet. Jeg leter etter skjønnheten i de vanskelige objektene for at andre skal se disse med nye øyne. Jeg ønsker at du stopper opp og føler deg invitert inn på scenen, der tiden ikke er viktig og at du tar med deg noe av følelsen.

Jette van der Lende

Jette van der Lende

Se kunstnerprofil

Det er verkets utstråling - fremkalt av kunstnerens transformerte sanseinntrykk - som er den nødvendige forutsetningen for å skape den stemning som bidrar til at en betrakter beveges emosjonelt av et maleri. Et tretrinns årsakskompleks så å si.