The moon and the sea av Jeanette Lafontine

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Emner

Jeanette Lafontine

Jeanette Lafontine

Se kunstnerprofil

JEANETTE LAFONTINE (f. 1981) er en norsk kunstner som i hovedsak jobber med maleri og tegning, og utforsker imaginære landskap og drømmeaktige steder gjennom abstraksjon.

Et sted mellom abstraksjon og representasjon presenterer Lafontine billedlige verdener gjennom både intuitive og kontrollerte bevegelser. Selv om hennes arbeider spenner mellom minimalistiske landskap til fargerike og ekspresjonistiske motiv, så er det det nordiske landskapet som oftest gir seg til kjenne.