Samuel Værsting av Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Signert på baksiden av Jan Terje Rafdal, ansatt ved «Statsgalleriet for Rikskunst» i denne samanhengen. Du finner også «signaturen» til Per Formansen, som er ein av Rafdals mange alter ego i dette prosjektet.

Kunstnerens egen kommentar


Fangenummer 324: Samuel Værsting

Dømt for følgende: Ran af verditransport, ulovlig utbyder aff Falsck Kattemynte, plyndring oc vold mod Kongens Tienestemand.

Domsafsigelse: Den anklagede scal straffes paa liv, Ære oc Samvittighed.

Samuel Værsting var i mange år på rømmen efter å ha ranet en verditransport like utenfor Horten i 1628. Han var meget god på å holde seg i skjul og skal ha begått en rekke forseelser under flukten. Værsting blev i 1637 først forsøkt henrettet ved såkalt skrentskubb, der den dømte blev skubbet fra ein 25 meter høy skrent. Værsting landet fjærlett på potene, og man gjentok prosedyren til sammen ni ganger før det blev bestemt at dette var håpløst. Til slutt blev han henrettet ved drukning i striesekk på fire favner på retterstedet ved Smalsund. Den sterke strømmen tok sekken med Værsting og førte den til havs. Den blev aldri gjenfunnet. Det verserte rykter om at han blev observert i live et år senere. Kan Værsting ha overlevd henrettelsen? Det er meget som tyder på at dette kan stemme, hele tre pengetransporter påfølgende år blev ranet av en som brukte Værstings modus operandi.

Var det Værsting, eller var det en copycat?

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Se kunstnerprofil