Roberta Krøøst av Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Signert på baksiden av Jan Terje Rafdal, ansatt ved «Statsgalleriet for Rikskunst» i denne samanhengen. Du finner også «signaturen» til Per Formansen, som er ein av Rafdals mange alter ego i dette prosjektet.

Kunstnerens egen kommentar


Fangenummer: XR-8612: Robertha Krööst Dømt for følgende: Conspirazioner mod Stadt og Konge. Domsafsigelse: Straffarbeide paa livstid. 2. oktober 1630 foretok «Dansck-Norsck Efterædningetieneste» en meget dristig operasjon der den svenske spionen Robertha Krööst (kodenavn: Charl) blev utvekslet mot James Agricola (Kodenavn: Syveren), en engelsk offiser som arbeidet for den danske stats hemmelige politi. En måned tidligere var det fattet mistanke om at svenskene skulle angripe København, og at fem hundre liter forgiftet fløte var på vei til Christiania i en avledningsmanøver. Politimann Olav Kling i Christiania var ute på sin daglige inspeksjon der han lette etter løsgjengere og taskenspillere ved Hemseløkka torg. Han la merke til aksenten til en mistenkelig kvinne som forsøkte å skaffe seg en drosjevogn til Frogner. Krööst hadde da i lang tid jobbet som agent i Christianias øverste politiske rekker. Hennes sjarmerende og eksotiske personlighet skaffet henne innpass og tilgang til en rekke viktige personer i politikken og det offentlige. Det skulle altså en ganske ordinær politikonstabel til for å fatte mistanke. Efter at hun blev avslørt, tok det ikke lange tiden før den arresterte blev benyttet til å få utsendt Agricola fra svensk varetekt. Han var på sin side anholdt for lusking i søppelspann utenfor det svenske regjeringsbygget. James var på jakt efter hemmeligstemplede dokumenter, men kom over et stort stykke ost som han trodde var en lekker port salut. Osten viste seg derimot å være en skikkelig fordervet brie som purrlamentarisk leder Svante Selinius Richardson hadde kastet fem dager tidligere. James blev rammet av akutte magesmerter og måtte påkalle vaktene. I lommene fant man diverse kompromitterende dokumenter, og han havnet i varetekt.

Emner

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Se kunstnerprofil