Portrett av en Same av Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Signert på baksiden av Jan Terje Rafdal, ansatt ved «Statsgalleriet for Rikskunst» i denne samanhengen. Du finner også «signaturen» til Per Formansen, som er ein av Rafdals mange alter ego i dette prosjektet.

Kunstnerens egen kommentar

Statsgalleriet for Rikskunst har gjennom en stor donasjon ervervet en meget interessant samling fangeportretter fra Niels Whatleif Høck-fondet i Lonheim. Blant de interessante objektene var et lite knippe små kobberplater gravert av Felix Fiigenschou. Disse har trolig fungert som illustrasjoner til efterlysningsplakater og flygeblad. Dette portrettet av en samekatt viser seg å være tilknyttet Arimatti Knurakatti. De observante har kanskje lagt merke til at han ikke er iført fangedrakt, slik de aller fleste fra serien har. Det har seg slik, at Arimatti aldri blev anholdt efter de vi kjenner. Han var efterlyst for taskenspill, sjenanse og "opvigleri blandt Fieldbeboere oc omsteifende paa Vidderne" efter at han ledet opprøret mot mølledammen i Skrennavassdraget i 1629. Denne vesle trykkplaten på beskjedne 9x10 cm. illustrerte flygebladet som sirkulerte i de nordiske delene av landet. Arimatti kom seg over til Finland, der han slo seg ned og blev politisk engasjert helt fram til sin død i 1636, da han trolig blev myrdet av russiske agenter.

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Se kunstnerprofil