Mons Monssen av Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Signert på baksiden av Jan Terje Rafdal, ansatt ved «Statsgalleriet for Rikskunst» i denne samanhengen. Du finner også «signaturen» til Per Formansen, som er ein av Rafdals mange alter ego i dette prosjektet.

Kunstnerens egen kommentar


Fangenummer 3922: Mons Monssen Dømt for følgende: Eet urovæckende antal tilfæleder aff grov lægemsbeskadigelse. Fragt aff ulovlig Gods. Domsafsigelse: Two maaneders strafarbeide oc kagstrygelse ved fyrtyue – 40 – slag for lægemswold mod ofentlig tiænestemand. Monsen har efter det vi vet det høyeste kjente antall voldsdommer under den felidae tidsepoken. I 1628 bet han underoffiser Bertram Lehn i øret. Han fikk også en rekke dommer for ulovlig import og salg av kattemynte fra Marokko. Monssen blev også anholdt for å ha smuglet fem tusen bismerpund nordafrikansk kattesand i ballastkammeret på fregatten «Zhwantzenborgh» i 1629. Salg av sand var meget strengt regulert, og kun godkjent kornstørrelse på over 2/5 klo var lov å omsette til privat forbruk. Kartansk sand var alt for finkornet og hadde dessuten for så høyt saltinnhold at det var helseskadelig.

Emner

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Se kunstnerprofil