Kenny Lenhartson av Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Signert på baksiden av Jan Terje Rafdal, ansatt ved «Statsgalleriet for Rikskunst» i denne samanhengen. Du finner også «signaturen» til Per Formansen, som er ein av Rafdals mange alter ego i dette prosjektet.

Kunstnerens egen kommentar


Fangenummer 241: Kenny Lenarthson Dømt for følgende: Ran, Tyfveri oc Schadeverck aff værste sordt. Domsafsigelse: Two maaneders straffarbeide. Ifølge rettsdokumenter vi har fått tilgang til, blev Lenharthson dømt for en rekke ulovligheter i 1630-årene. I 1632 fikk han to måneders hardt straffarbeid for å ha skubbet et kostbart lommeur på gulvet slik at det blev ødelagt. Hendelsen inntraff hos Hans Hoff, en av Bergens mest fasjonable urmakerforretninger. Man mente at handlingen var utført med grovt forsett, og forsvarsadvokatt Ludvig Gahrnøstes forsøk på å få en betinget dom blev ikke hørt. Gahrnøste hadde tatt saken vederlagsfritt, og fikk efter dommen en skikkelig runde juling av Lenarthsons tre brødre.

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Se kunstnerprofil