Arimatt Knurakatti av Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Signert på baksiden av Jan Terje Rafdal, ansatt ved «Statsgalleriet for Rikskunst» i denne samanhengen. Du finner også «signaturen» til Per Formansen, som er ein av Rafdals mange alter ego i dette prosjektet.

Kunstnerens egen kommentar


Fangenummer ?: Arimatti Knurakatti


Dømt for følgende: Tasckenspill, sjenanse oc opvigleri blandt Fieldbeboere oc omsteifende paa Vidderne.

Domsafsigelse: Aldrig blivet fremstillet for Dansck-Norsck Ræt.

Ad Notem: Illustrationen som ere vedlagt ere kund skidset ud fra Vidners Bæskriffelser af den eftersøgde.
Den observante leser har kanskje lagt merke til at han ikke er iført fangedrakt, slik de andre fangeportrettene viser. Det har seg slik at Arimatti Knurakatti aldri blev anholdt efter det vi kjenner til. Han var efterlyst for å ha ledet opprøret mot Mølledammen i Mattisvassdraget i 1629. Et betydelig antall demonstranter lenket seg sammen ved frivillig å halebindes. Det kom til durabelige opptøyer da myndighetene sendte en bataljon innleide potesoldater fra sør. Til slutt måtte operasjonen avblåses da motstanden var for sterk, men bakmannen blev utsatt for en heftig svertekampanje. Knurakatti kom seg til Finland, der han slo seg ned og blev politisk engasjert helt frem til sin død i 1636, da han trolig blev myrdet av russiske agenter.

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Jan Terje Rafdal / Felix Fiigenschou

Se kunstnerprofil