Budbringer , variant II av Jan Baker

Kunstnerens egen kommentar

Mine grafiske blader er ofte laget som koldnålsradering eller i en særegen blandingsteknikk av metallpreg og serigrafi.
Jeg lager som regel flere skisser av samme motiv. Når valg av skisse er gjort starter et omfattende forarbeid som tar 5 - 6 uker.
Jeg trykker alt selv i samarbeid med et trykkeri.
Før selve trykkeprosessen tar til må det i tillegg til at den endelige tegning gjøres ferdig - skjæres film for hånd til pregeplaten og til hver farge.
Til pregeprosessen blir det laget en prege klisjé (plate) som må til for å prege gullfolien inn i hvert ark med hjelp av kraftig trykk og høy varme. Trykkpapiret "Arches 88" er fransk og av ypperste kvalitet.
Teknikken krever stor nøyaktighet og skaper ofte atskillige problemer som kan føre til merarbeid over lengre tid.
Når pregeprosessen er klar overføres film for hver farge til rammer m/silkeduk.
Hvert ferdig preget ark legges for hånd i trykkpressen. Først trykkes tegningen så de andre fargeflatene. Det kan bli 12 – 14 operasjoner før hvert motiv er ferdig. Fargene er transparente slik at motivene får rikere stofflighet. Sammen med det skinnende metallet gir dette bildet glød av glans og unik karakter.

Emner

Baker debuterte på Høstutstillingen i 1967. Fra 1967 har han hatt en rekke separatutstillinger, kollektivutstillinger og biennaler i Europa, USA og Asia. Han har også flere utsmykkinger over hele landet.