Info Kjøp

Caritas av Jan-Ove Tuv

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

- Caritas betyr omsorg eller hjelp. Det er viktig å ha respekt for mennesker som er eldre, som har kunnskap. Slike holdninger er ganske umoderne i vår tid. Når alderen kommer går omsorgsbehovet motsatt vei. I stedet for at foreldrene tar hånd om barnet må de unge ta vare på foreldrene. Bildet viser hvordan det er den unges tur til å hjelpe den gamle.
- Hendene er viktige i dette bildet?
- Å male mennesker uten hender er som å male et landskap uten skyer. En hånd uttrykker menneskenes vilje.

Les om Jan Ove Tuv her