Info Kjøp

Bok: Portrett i ord av Jakob Weidemann

Produktbeskrivelse

ISBN: 8273930734
Forlag: Labyrinth Press AS
Forfattere: Holger Koefoed

I denne boken forteller kunstneren selv om sitt liv og arbeid. Et liv fylt av dramatiske episoder, en stadig kamp med seg selv og omgivelsene.

Jakob Weidemann

Jakob Weidemann

Se kunstnerprofil

Det er mang en stemme som har uttalt at "dette kan barnet mitt gjøre" i møte med Jakob Weidemanns ekspressive malerier. Likevel står kunstneren Weidemann som en merkevare, et ikon og norske maleres "grand old man" i dag. Hvorfor?