Blå skygge av Jørn Nilsen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Trykkene er laget som et diptykon, det vil si et todelt bilde. Jørn Nilsen har både benyttet tresnitt og lito i samme bildet. Først er den ene delen trykket med to og tre farger som tresnitt. Deretter ble del nummer to trykket med sju farger fra en litostein. Utfordringen var å legge arkene uten å få forskyvninger. Tanken til kunstneren var å få disse to teknikkene til å fungere sammen i ett bilde med de to uttrykkene som ligger i hver teknikk. Delene er delvis flettet sammen, så åskammen går direkte over i den andre teknikken. De to bildene kan også rammes inn sammen og danne en lang frise.

Jørn Nilsen

Jørn Nilsen

Se kunstnerprofil

- Jeg tenker mange ganger at jeg skulle blitt arkitekt eller snekker. I bildene mine bruker jeg aldri pensel, men kniv, skalpell, krumpasser, tape, tommestokk og stillbar vinkel, nettopp snekkerens redskaper. En journalist skrev det i grunnen treffende en gang med overskriften: "Jørn Nilsen - Jeg bare maler." Jeg bruker å sitere Picasso, "når kunsthistorikerne kommer sammen, diskuterer de kunst, men når malerne diskuterer, snakker de om gode fargehandlere." Klarere kan det ikke sies.