Caprea av Jørgen Holen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Jørgen Holen tryller med farger og former og skaper en organisk struktur i litografiene sine, nærmest som et maleri. Bildet kan gå som en ren abstrakt fargekomposisjon i varme jordfager akkompagnert i sort. Eller det kan minne om en detalj i naturen, sett i et mikroskop, eller et landskap sett ovenifra høyt oppe.

Kunstnerens egen kommentar

Farger er veldig viktig for meg, og starten for alle bildene mine. Motivet vokser frem underveis i prosessen og elementer dukker opp mellom fargelagene. Noe styrer jeg, noe styrer bildet. Det blir en fin sammenkjøring. Veien blir til mens jeg jobber, og jeg vet aldri hvor jeg havner.

Emner