78,3ºN 14,1ºE av Irena Jovic

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Irena Jovic

Irena Jovic

Se kunstnerprofil

I er oppvokst i Meløy kommune på Helgeland. Som 4 - åring begynte jeg å tegne sammen med min far. Da han kjøpte "ekte" malesaker til meg var jeg fylt 10 år. Etter endt grunnskole flyttet jeg, som 16 - åring til Frankrike. Der fullførte jeg videregående skole og de 2 første årene av kunstakademiet. Samlet varte frankrikeoppholdet i 5 år. Grunnen til at jeg sluttet på kunstakademiet var at jeg ønsket å lære mer om det figurative maleri. Den beste til å lære meg dette, etter min oppfatning, var Odd Nerdrum. Jeg kontaktet ham og ble der i 2 år (1998 - 2000). Parallelt med malerstudier i Nerdrums atelier begynte, og fullførte jeg etterhvert Cand. philol. graden med hovedfag i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.