Fridag av Ingerid Blakstad

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Ingerid Blakstad

Ingerid Blakstad

Se kunstnerprofil

Ingerid Blakstad ble født i Fetsund i 1941, og var bosatt i Oslo. Sin kunstneriske utdannelse hadde hun fra Statens lærerskole i forming og Oslo husflidskole. I en årrekke arbeidet hun som formingslærer i ungdomsskolen, men de siste årene arbeidet hun utelukkende som kunstner, først og fremst med tekstil som uttrykksform.