Bok: Inger Sitter - Grafikk. Oeuvrekatalog. av Inger Sitter

Produktbeskrivelse


Inger Sitter har en omfattende grafisk produksjon gjennom hele sitt kunstnerskap. Selv om hun først og fremst er kjent for sitt banebrytende maleri helt fra starten av den abstrakte modernismen i Norge, er grafikken uomgjengelig for å se hele hennes kunstneriske virke i samtid og ettertid. Den spiller en vesentlig rolle i hennes oeuvre. Denne oeuvrekatalogen over hennes grafikk dokumenterer ikke bare kunstnerens imponerende produksjon. Katalogen er et standardverk for å forstå hennes kunst, posisjon og innflytelse.

Inger Sitter

Inger Sitter

Se kunstnerprofil

INGER SITTER (1929-2015) var, som en av våre tidligste modernister, med på å flytte grensene for det moderne kunstbegrepet i Norge. 13 år gammel debuterte hun i Trondheim Kunstforening og 18 år gammel stilte hun ut på Høstutstillingen. Året etter hadde hun sin første separatutstilling i hovedstaden. Hun stod på barrikadene for både kunstneres rettigheter og i kampen for det nonfigurative maleriet i et nokså konservativt, figurativt, nasjonalromantisk norsk etterkrigs-kunstmiljø. Og hun ble landets første kvinnelige professor på Kunstakademiet i 1981 og var en av pådriverne for opprettelsen av Kulturrådet og kunst i det offentlige rom. Etter 70 år som en av våre fremste kunstnere, sa hun forsiktig til magasinet KUNST: Jeg føler at jeg kanskje har sagt og gjort det jeg ønsket, jeg er på en måte fornøyd.

- "Inger Sitter er en kunstner som i over 60 år har utviklet sitt personlige sterke formspråk. Man kan på mange måter si at hennes penselstrøk og fargevalg også er hennes signatur. Sitter har, gjennom hele hennes kunstnerkarriere og i sitt oeuvre, vært tro mot det abstrakte og det sterkt ekspresjonistiske uttrykket. Kanskje viktigst i denne sammenhengen er hennes unike evne til stadig fornyelse og utvikling. Dette bærer også hennes seneste produksjon preg av. Inger Sitter er med andre ord en av de få norske samtidskunstnere som har evnen til stadig fornyelse og til å utvikle sitt kunstneriske talent, selv 80 år gammel." Merete Hovdenak, Konservator, Gråmølna / Trondheim Kunstmuseum