Det hev ei rose sprunge II av Inger Saltaag

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Inger Saltaag

Inger Saltaag

Se kunstnerprofil

Inger Saltaags kunst er grensesprengende i former, uttrykk, oppslag og størrelsen på verkene er karakteristisk for mye av Inger Saltaags maleri.