Åsyn 11 av Ingela Adamson

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Jeg tegner ansikt av dyr og mennesker med blyant, hver på sitt papir, klipper/river dem i biter, setter dem sammen og syr fast på et papir og utfordringen er å få de sammen. De er figurative og jeg arbeider nesten alltid i serier, liker at de får et tekstilt preg. De skal være nok i seg selv og ikke trene en forklaring. Jeg er billedkunstner, laver bilder for meg selv og for andre.

Emner