Øyestein av Hilde Mæhlum

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Hilde Mæhlum

Hilde Mæhlum

Se kunstnerprofil

Ansiktet er en utømmelig kilde til inspirasjon for billedhuggeren HILDE MÆHLUM (f. 1945).

Interessen for ansikter bunner ut i en stor nysgjerrighet for andre mennesker, og en jakt etter å prøve å forstå dem. Mæhlum mener det bare er en sjelden gang vi virkelig får sett tydelig hvem et menneske er. Innsiden av våre egne masker er noe vi nesten aldri byr på. Denne dobbeltheten, spennet mellom den ytre og den indre verden, er noe hun stadig prøver å utforske.