Special Collection No. 23 av Helmut Newton


Litografiet er rammet inn med sort rett trelist (30x20mm (bxh)) og AR/UV70-glass.


Helmut Newton Special Collection - håndnummerert og stempelsignert litografi. Foto trykket som litografi. De er trykket i New York av Rapoport Printing Corporation i 1978. Og bildene er valgt av Newton personlig og gjenspeiler hans beste arbeid fra 1970-tallet

Referanse i boken Helmut Newton, special collection, 24 photo lithos (An Xavier Moreau book) published by Congreve Publishing Co., Inc (1979) ISBN 10: 0930186079 ISBN 13: 9780930186074.