Syndefallet av Helene Knoop

Helene Knoops bilder befinner seg innen en figurativ tradisjon. Til tross for sin tid som elev av Odd Nerdrum har Knoop utviklet sin egen stil. Syndefallet er et sterkt bilde og et motiv som dirrer av sensualitet, følelser, stemning og livaktighet. Kvinnen kan minne om Helene selv. Hun tar tak i kinnskjegget til en eldre mann og paret draes både fysisk og psykisk mot hverandre. Kvinnen er i lyse klær, og står som en kontrast til den mørk-kledde herren. Vi er hensatt til en annen tid i dette bildet. Et drama vi ikke kjenner fortellingen til. I tillegg til den utrolige spenningen i bildet, har Litografiet også en fantastisk stoffelig kvalitet, og kan minne om en kulltegning i valørene.

Helene Knoop

Helene Knoop

Se kunstnerprofil

- - Jeg lager ikke kunst, men kitsch. Jeg vil at mine bilder skal vare ut over min egen tid. Jeg lager bilder for fremtiden like mye som jeg tar fra fortiden.