Gull og grønne skoger av Heidi Holje

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Leveringstiden kan bli noe lengre enn normalt da dette er bestillingsvare, kontakt oss for mer informasjon på kundeservice@fineart.no

Kunstnerens egen kommentar

"Uttrykkene mine er litt drømmeaktige, et sted mellom drøm og virkelighet. Verkene kan kjennetegnes med det lagvise, jeg liker å blande uventede elementer sammen, likeså det abstrakte med det figurative. Jeg arbeider for tiden med maleri og grafikk, I tillegg til å undervise på videregående skole. På min Mastergrad innenfor fagfeltet, avsluttet i 2017, arbeidet jeg med maleri, grafikk og videoinstallasjon."

Heidi Holje

Heidi Holje

Se kunstnerprofil

HEIDI HOLJE (f.1971) arbeider for tiden med maleri og grafikk, ved siden av undervisning på videregående skole. Uttrykket kjennetegnes av det figurative i kombinasjon med det halvabstrakte, gjerne satt sammen i uventede kombinasjoner. Holjes arbeider er ofte tvetydige og gåtefulle, det kan ta litt tid å finne fram til de ufullendte historiene som ligger der.