Info Kjøp

Med lukkede øyne av Hege Elisabeth Haugen

Hege Haugen er tidligere Nerdrumelev, og dette bildet bærer preg av lærerens figurative, klassiske, tidsevige og barokke uttrykk. Vi ser en kvinne som bøyer hodet bakover med lukkede øyne. Er det i nytelse? Eller i smerte for å skjerme seg for verdenen? Eller er kvinnen i en slags religiøs meditativ transe og ser innover seg selv og til en annen verden? På hodet har Haugens portrett et plagg som gjør at portrettet kan være fra i dag, så vel som 500 år gammelt. Halsen ser ut til å forsvinne i skyggen, og hodet vokser ut av papiret.

Posituren er mye brukt i kunsthistorien; fra greskhellenistiske skulpturer av Alexander den store som kaster hodet bakover og ser oppover til andre dimensjoner, til renessansen og barokkens mange lignende gjengivesler. Haugen har også benyttet en klassisk kryss-skravur for å beskrive ansiktet, en tegneteknikk som også benyttes mye i den grafiske teknikken koldnål. De lyseste partiene blir stående ubehandlet, mens de mørke delene av bildet som forteller om formene får tettere og tettere streker. I disse gropene vil det dermed feste seg mest trykkfarge på platen, noe som overføres til papiret når steinen og papirarket går gjennom pressen. Slik blir kontrasten mellom mørket og høylyset stort, og et dramatisk, nesten teatralsk, barokt lys treffer kvinnen.

Hege Elisabeth Haugen

Hege Elisabeth Haugen

Se kunstnerprofil