Info Kjøp

Grå hund av Håkon Anton Fagerås

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Håkon Anton Fagerås

Håkon Anton Fagerås

Se kunstnerprofil

HÅKON ANTON FAGERÅS (f. 1975) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo. Han har også studert ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og vært elev av Jan V. Sæther.