Untitled I av Håkon Bleken og Sverre Bjertnæs

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer


Verket viser en collage av samme fotografi av Jens Bjørneboe som i midten i Triptyk II (klippet og komponert av Bleken.

Bleken har startet det mer kubistiske malingen i venstre hjørnet, Bjertnes har fortsatt og avsluttet med hans karakteristiske tegning i sirkelkomposisjon.

Om samarbeidet

Arbeidet har forløpt som en billedlig samtale der kunstnerne først har jobbet separat, for så å arbeide videre på hverandres utkast. På denne måten blir kunsten til gjennom handlinger fremfor begrepsbaserte overveielser. Ved videreutvikling av hverandres inngrep – uten å revidere noe på vegne av den andre – har de gitt hverandre en helt nødvendig frihet i arbeidsprosessen.

Men friksjonsfrihet har ikke vært noe ideal for prosjektet. For nettopp i motstanden ligger samarbeidets fruktbarhet: Kunsten er i sin helhet en kollektiv prosess som utvikles gjennom brytning – og dialog – mellom enkeltverker og kunstnere. For Bjertnes har subjektets vilkår i kunsten lenge vært et omdreiningspunkt, og i et prosessuelt perspektiv er samarbeidet en forutsetning for kunstnersubjektets utvikling.

De to kunstnerne er begge fra Trondheim, og utgangspunktet for prosjektet er en langvarig gjensidig respekt for hverandres arbeid. På tross av ulik generasjonstilhørighet finnes det mange interessante møtepunkter i kunstnerskapene. De har begge ønsket å belyse det litteræres plass i billedkunsten, om enn med ulik noe tilnærming: Mens Blekens oppmerksomhet ofte retter seg mot våre kollektive fortellinger, mytene, har Bjertnes i større utstrekning omfavnet den personlige beretningen. Her spilles samtalen mellom den store og den lille fortellingen ut i hvert enkelt verk.

Emner

Håkon Bleken og Sverre Bjertnæs

Håkon Bleken og Sverre Bjertnæs

Se kunstnerprofil

I 2014 samarbeidet de etablerte kunstnerne HÅKON BLEKEN (f.1929) OG SVERRE BJERTNÆS (f. 1976) om en serie serigrafier.

Utgangspunktet for samarbeidet mellom kunstnerne, som begge er fra Trondheim, var en langvarig gjensidig respekt for hverandres arbeid. Til tross for at de tilhører ulike generasjoner finnes det mange interessante møtepunkter i deres kunstnerskap. De har begge ønsket å belyse det litteræres plass i billedkunsten. Blekens oppmerksomhet er ofte rettet mot våre kollektive fortellinger og myter. Mens Bjertnæs omfavner den personlige beretningen.