Wolves of Extinction av Guttestreker

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Ulvedebatten har skapt stor splid i det ganske land og satt sinnet i kok i begge de politiske leirene. Ulven blir av mange oppfattet som et skadedyr og disse ønsker ikke at ulven skal være en del av den norske faunaen. I Yellowstone nasjonalpark, USA, derimot, reintroduserte de ulven i økosystemet med stor suksess. Lenge hadde hjortedyr forsynt seg uforstyrret av plantevekster som var kritiske for andre dyrearter, som beveren. Når ulven igjen kom på banen og begynte å jakte på hjorten, ga dette blant annet beveren bedre vekstvilkår. Beverene dannet nye beverdammer, som regulerer vannstanden i elver. Dammene er også essensielle for mange arters overlevelse da de skaper avkjølende lommer av vann for fisk og habitat for sangfugler. Ulvens inntog i parken skapte altså et sunnere elveløp og et større artsmangfold gjennom kjedereaksjoner, som vitner om et sammensatt økosystem.

I Kina bestemte Mao seg for å utrydde spurvene som var en pest og en plage på åkrene til hans undersåtter. Han satte hele befolkning i sving for å få has på spurvene, og mesteparten forsvant. Dette resulterte derimot i at gresshoppene mistet en naturlig fiende og bestanden økte betraktelig. Gresshoppsvermer av bibelske proposjoner inntok åkrene og skapte en hungersnød som tok livet av 30 millioner kinesere!!

Dette vitner om et sårbart system som er finjustert over millioner av år, der hver enkelt organisme spiller en viktig rolle. Det eneste dyret jorden derimot med hell kunne kvittet seg med, er mennesket. Vi er tross alt den eneste organismen som har klart å produsere en masseutryddelse. Bare siden 50-tallet har vi utryddet over 70% av klodens arter, og det blir stadig flere av oss. Om vi ikke endrer vår adferd snart, vil det ikke være noen ulv igjen å krangle om, eller noen andre arter for den saks skyld.

Guttestreker

Guttestreker

Se kunstnerprofil

GUTTESTREKER fokuserer på å lage filosofiske bilder, basert på vitenskap. De tegner metaforer som vanlige folk kan forstå, for å formidle deres budskap om menneskehetens manglende evne til å verdsette jorden og dens innbyggere.

Guttestreker består av Petter Malterud Grøndahl (f. 1989) og Christoffer Kroge Christensen (f. 1990). Selv om de har tegnet store deler av livet, trodde de aldri dette skulle bli deres yrkesvei. Det var først sent på høsten 2015 at de fant hverandre og begynte å tegne sammen. De delte en felles interesse for filosofi og vitenskap og ønsket å lage bilder som reflekterte deres meninger om verden og menneskene som bor på den. Siden den gang har de åpnet eget galleri og print studio på St. Hanshaugen og blitt et kjent navn i hovedstaden.