Royal reflections av Guttestreker

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

som har bestått denne testen: elefant, delfin, spekkhogger, tre typer aper, en fugl, en fisk og tre arter av maur. Men selv om vi mennesker, som består testen når vi er ca 18 måneder gamle, er bevisste på at de er selvbevisste, anser vi oss selv som en overklasse over de andre dyrene. Den ultimate oversklassen regnes for å være den britiske overklassen, spesielt under den såkalte viktoriatiden på slutten av 1800-tallet, da britene regjerte i verden. Handlingen i bildet er derfor lagt til denne epoken, med bl.a selveste dronning Victoria til bords.! ! På midten av bordet står en vase som er vakkert utsmykket med historien om hvordan britene oppnådde verdensherredømme. Helt neders finner vi flammene. Det refererer til da Homo Erectus lærte å temme ilden for omlag en million år siden. Det gjorde at de kunne begynne å varmebehandle maten, slik at de kunne ta opp flere næringsstoffer og kalorier fra det de spiste. Dette førte til at hjernen fikk mer energi og begynte å vokse. Slik oppsto det moderne mennesket på afrikas savanner. ! ! Sirkelen av korn representerer jordbruksrevulosjonen som oppsto i den fruktbare halvmåne, i dagens Syria, Kurdistan og nord-Irak, for ca ti tusen år siden. Takket være et stort mangfold av plante- og dyrearter som lot seg domestisere i området, var det gode forutsettninger for landbruk. I de andre verdensdelene Afrika, Amerika og Osiania var det derimot svært få dyr og planter som lot seg domestisere til landbruk. Menneskene i Eurasia fikk dermed en enorm fordel ovenfor de som bosatte seg på andre kontinentene. ! ! For ca tusen år siden var det ekstremt mye interne stridigheter i vest-europa. Dette gjorde at de utviklet en mye bedre krigsteknologi enn de andre verdensdelene. Slik at de hadde en enorm fordel da globaliseringen begynte. Senere fikk britene den beste marineteknologien, som gjorde at de ble kongen på havet og kunne regjere verden derifra. Og da den industrielle revolusjonen oppsto i storbritania på slutten av 1700-tallet, befestet de sin posisjon som verdensherskere. ! ! Alle disse historiske hendelsene handler om teknologisk utvikling. Og det er nettopp denne utviklingen som flere prominente forskere har advart mot. Stephen Hawking advarte sterkt mot dette før han døde: når teknologien blir selvbevisst og gjennkjenner seg selv, da har de ingen interesse av å være våre tjenere. De blir da våre nye overherrer og vi mennesker må underkaste oss og ta plass rundt bordet, sammen med de andre dyrene.

Guttestreker

Guttestreker

Se kunstnerprofil

GUTTESTREKER fokuserer på å lage filosofiske bilder, basert på vitenskap. De tegner metaforer som vanlige folk kan forstå, for å formidle deres budskap om menneskehetens manglende evne til å verdsette jorden og dens innbyggere.

Guttestreker består av Petter Malterud Grøndahl (f. 1989) og Christoffer Kroge Christensen (f. 1990). Selv om de har tegnet store deler av livet, trodde de aldri dette skulle bli deres yrkesvei. Det var først sent på høsten 2015 at de fant hverandre og begynte å tegne sammen. De delte en felles interesse for filosofi og vitenskap og ønsket å lage bilder som reflekterte deres meninger om verden og menneskene som bor på den. Siden den gang har de åpnet eget galleri og print studio på St. Hanshaugen og blitt et kjent navn i hovedstaden.