Info Kjøp

PRIMAL THOUGHTS, aluminiumsprint av Guttestreker

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar


"MILLIONS OF YEARS AGO, MOUNTAINS IN THE EAST OF AFRICA AROSE FROM THE GROUND, AS TWO CRUSTAL PLATES MOVED TOWARDS EACH OTHER. THIS CHANGED THE ECOSYSTEM DRASTICALLY ON THE WEST SIDE OF THE MOUNTAIN RANGE. AS A RESULT, SOME PRIMATES IN THE REGION STARTED TO EVOLVE IN TO WHAT IS NOW KNOWN AS HOMO SAPIENS. OVER MANY GENERATIONS, THEIR GENES HAD MUTATED TO BE MORE ADAPTABLE TO THEIR NEW ENVIRONMENT. THESE NEW CREATURES SPREAD ALL AROUND THE WORLD, AND ARE NOW IN THE PROSES OF DESTROYING THE NATURAL HABITAT OF ALL THE OTHER SPECIES WE SHARE THIS PLANET WITH.

Guttestreker

Guttestreker

Se kunstnerprofil

GUTTESTREKER fokuserer på å lage filosofiske bilder, basert på vitenskap. De tegner metaforer som vanlige folk kan forstå, for å formidle deres budskap om menneskehetens manglende evne til å verdsette jorden og dens innbyggere.