Lonely Livingroom av Guttestreker

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

A survey that has been given out since the 50´s in the US, show that they have got more space in their homes, but at the same time, they have got fewer close friends. This shows that even though they have got richer money wise, they are socially poorer.

The feeling of loneliness, comes from a time when we lived among the other animals on the savanna. Back then, we where totally dependent on being part of a group to survive. The horrible feeling of loneliness thats like a knife to the heart, is the body´s way of communicating to the conciseness that we have to be social. To force us to be part of the group. In the mirror stands the incarnation of loneliness, he has teared out his own hart to show us his pain.

Today, social media plays on the same strings as real social interactions and are satisfying the social needs of the body, without us really spending time with other people. This may lead to a bad spiral, making us more isolated and lonely. At the same time it puts us in contact with people with the same interests from all around the world.

Guttestreker

Guttestreker

Se kunstnerprofil

GUTTESTREKER fokuserer på å lage filosofiske bilder, basert på vitenskap. De tegner metaforer som vanlige folk kan forstå, for å formidle deres budskap om menneskehetens manglende evne til å verdsette jorden og dens innbyggere.

Guttestreker består av Petter Malterud Grøndahl (f. 1989) og Christoffer Kroge Christensen (f. 1990). Selv om de har tegnet store deler av livet, trodde de aldri dette skulle bli deres yrkesvei. Det var først sent på høsten 2015 at de fant hverandre og begynte å tegne sammen. De delte en felles interesse for filosofi og vitenskap og ønsket å lage bilder som reflekterte deres meninger om verden og menneskene som bor på den. Siden den gang har de åpnet eget galleri og print studio på St. Hanshaugen og blitt et kjent navn i hovedstaden.