Liquid Forces av Guttestreker

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

LOFOTEN ER ET VAKKERT STED, VIDEN KJENT FOR DENS MAJESTISKE NATUR OG EPISKE SOLNEDGANGER. GJEMT LANGT UNDER OVERFLATEN, LIGGER STORE RESERVER MED SORT, FLYTENDE GULL FREDELIG. Det kan gi stor omsetning til landet, så vi kan bygge nye skoler og sykehus, veier og bruer. MEN HVIS VI VELGER Å GRAVE OPP DETTE SORTE GULLET, VIL DET KOMME TIL Å KOSTE SAMFUNNET. Ikke bare vil den vakre estetikken i naturen forsvinne, vi vil også true livene til skapningene som lever under overflaten

Guttestreker

Guttestreker

Se kunstnerprofil

GUTTESTREKER fokuserer på å lage filosofiske bilder, basert på vitenskap. De tegner metaforer som vanlige folk kan forstå, for å formidle deres budskap om menneskehetens manglende evne til å verdsette jorden og dens innbyggere.

Guttestreker består av Petter Malterud Grøndahl (f. 1989) og Christoffer Kroge Christensen (f. 1990). Selv om de har tegnet store deler av livet, trodde de aldri dette skulle bli deres yrkesvei. Det var først sent på høsten 2015 at de fant hverandre og begynte å tegne sammen. De delte en felles interesse for filosofi og vitenskap og ønsket å lage bilder som reflekterte deres meninger om verden og menneskene som bor på den. Siden den gang har de åpnet eget galleri og print studio på St. Hanshaugen og blitt et kjent navn i hovedstaden.