LIQUIDE FORCES av Guttestreker

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

LOFOTEN ER ET VAKKERT STED, VIDEN KJENT FOR DENS MAJESTISKE NATUR OG EPISKE SOLNEDGANGER. GJEMT LANGT UNDER OVERFLATEN, LIGGER STORE RESERVER MED SORT, FLYTENDE GULL FREDELIG. Det kan gi stor omsetning til landet, s vi kan bygge nye skoler og sykehus, veier og bruer. MEN HVIS VI VELGER GRAVE OPP DETTE SORTE GULLET, VIL DET KOMME TIL KOSTE SAMFUNNET. Ikke bare vil den vakre estetikken i naturen forsvinne, vi vil ogs true livene til skapningene som lever under overflaten

Guttestreker

Guttestreker

Se kunstnerprofil

GUTTESTREKER fokuserer p lage filosofiske bilder, basert p vitenskap. De tegner metaforer som vanlige folk kan forst, for formidle deres budskap om menneskehetens manglende evne til verdsette jorden og dens innbyggere.