It's Time av Guttestreker

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Bildet illustrerer dyret i mennesket. I sentrum av bildet løper det en desperat mann. Han er selve urmennesket, som levde blandt de andre dyrene på savannen, for om lag tyve tusen år siden. Siden den gang har menneskeheten gjort enorme teknologiske fremskritt. Dette har fått oss til å tro at vi er et vesen som er hevet over de andre skapningene på kloden.

Guttestreker

Guttestreker

Se kunstnerprofil

GUTTESTREKER fokuserer på å lage filosofiske bilder, basert på vitenskap. De tegner metaforer som vanlige folk kan forstå, for å formidle deres budskap om menneskehetens manglende evne til å verdsette jorden og dens innbyggere.