A GAME OF WAR av Guttestreker

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Bildet viser to eldre og rike herremenn som akkurat har begynnt å leke krig. De står på trygg avstand, mens de leker med unge menns liv. Samtidig er vi mennesker, her representert gjennom aper, alt for opptatt med våre egne behov for oppmerksomhet at vi ikke reagerer på urettferdighetene som foregår rett forran nesen vår. Settingen er satt til Colosseum for å vise at vold er en naturlig del av det være menneske. Det er altså ikke mer enn to tusen år siden vi frydet oss over å se andre mennesker bli drept. Samtidig ser vi to aper som er på vei til å sloss. Disse representerer kampen om ressurser blandt aper, samt kampen om alfa-hann possisjonen. Dette er fortsatt er en del av mennesket, og kan være med på å forklare hvorfor vi mennesker kan akseptere krig idag

Guttestreker

Guttestreker

Se kunstnerprofil

GUTTESTREKER fokuserer på å lage filosofiske bilder, basert på vitenskap. De tegner metaforer som vanlige folk kan forstå, for å formidle deres budskap om menneskehetens manglende evne til å verdsette jorden og dens innbyggere.