Info Kjøp

U.T. II av Gunnar von Gegerfelt

Gunnar von Gegerfelt

Gunnar von Gegerfelt

Se kunstnerprofil

Gegerfelt er utdannet ved Kunstskolen i Stockholm, Otto Skölds maleskole, Vilem Bjerke Pettersens maleskole og ved Kunsthøyskolen i Stockholm, avd. for monumental kunst. Gegerfelts uttrykker seg gjennom sine kunstverk som har enkle, abstrakte bilder med små, klare flater.

Gegerfelt har holdt en rekke utstillinger over hele Sverige, bl.a på Galleri Lucidor i Stockholm, Konstfrämjandet i Örebro, Vita huset i Uppsala og Ljusdals museum. Gegerfelt finnes representert på en rekke ulike museer og statlige verk i Sverige; Länsmuseet i Gävle, Konstfrämjandet, Stockholms stadshus samt et flertall offentlige bygninger.