Hortulan av Gunilla Holm Platou

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Motivbeskrivelse

Motivet er trykket på bambuspapir

Kunstnerens egen kommentar

Kritisk truet
For hundre år siden hekket arten tallrikt over det meste av Sørøst-Norge, men fra 1950-tallet har arten gått gradvis tilbake. I dag kun hekker i fire kommuner i Hedmark. I 2006 var det ca. 100 hanner i landet.

Tilbakegangen for arten i Norge, så vel som i resten av Vest-Europa, skyldes intensiveringen i jordbruket og store endringer i jordbrukslandskapet. Nedbygging, menneskelig forstyrrelse og intenst sauebeite har også truet lokale bestander. Det var tidligere betydelig fangst av hortulan i Sør-Europa. Også i dag foregår det ulovlig fangst i Sørvest-Frankrike.

Gunilla Holm Platou

Gunilla Holm Platou

Se kunstnerprofil

GUNILLA HOLM PLATOU (født 1972) er velkjent for sine humoristiske og oppfinnsomme ku-motiver. Mange av disse bildene har artige titler hvor hun spiller på at ordene inneholder "ku" eller "Q". Selv om hun sannsynligvis kommer til å jobbe videre med ku-motivene sine er Holm Platou nå sterkt involvert i et prosjekt hun har kalt "Rødlista".

- Med tegninger og ord prøver vi å beskrive menneskelige tilstander, også tunge temaer som lengsel og ensomhet. De fleste mennesker bærer jo på en drøm om å bli elsket. På gifteringboksen som min mann oppbevarte gifteringene våre i før han fridde til meg, meislet han inn setningen: Det er du og jeg som er oss to. Ordene bare datt ut av hjertet hans, og de inspirerte meg til å lage kubildet om kjærlighet. Dette bildet er mitt bestselgende verk. Det viser to dyr som leier hverandre.