Innpust av Gro Mukta Holter

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

"Opplevelsen av skogen har inspirert meg hele livet. Den trigger min fantasi og undrings-sans, og jeg har alltid hatt stor kjærlighet til naturen, og det enorme biologiske mangfoldet vi er en del av. I bildet "Innpust" fokuserer jeg på hvordan vi kan oppleve det å være i oss selv, men også det å være del av noe større."
Gro Mukta Holter.

Emner

Gro Mukta Holter

Gro Mukta Holter

Se kunstnerprofil

GRO MUKTA HOLTER (f. 1976) er maler, grafiker, tegner og har også erfaring med offentlig utsmykning og installasjoner, bokprosjekter, samt en rekke kunst-designprosjekter både internasjonalt og nasjonalt.