Galopp (håndkolorert) av Gro Mukta Holter

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

De grafiske arbeidene har en høy grad av håndkolorering og er således unike

Emner

Gro Mukta Holter

Gro Mukta Holter

Se kunstnerprofil

GRO MUKTA HOLTER (f.1976) er maler, grafiker, tegner og har også erfaring med offentlig utsmykning og installasjoner, samt en rekke designprosjekter internasjonalt og nasjonalt. Tematikken i hennes arbeider er ofte relatert til biologi, identitet, hukommelse, minner og mellommenneskelige relasjoner.