Du er magisk av Gro Mukta Holter

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar


De nye litografiene er trykket for hånd hos Fredriksens Grafikk i koloristiske lag og med ulike iris forløpninger. Holter og Fredriksen har jobbet med grafikk i en årrekke og har ti års-jubileum i år!


Samarbeidet utvikler seg stadig innen det tekniske og med en jevn tilførsel av nye tanker og utprøvinger rundt de litografiske muligheter som finnes. Holter utfører tegningen direkte i stenen med blyant og blekk og legger vekt på et allegoriske innhold som omhandler mellommenneskelige relasjoner og hvordan vi forholder oss til hukommelse og minner.

Emner

Gro Mukta Holter

Gro Mukta Holter

Se kunstnerprofil

GRO MUKTA HOLTER (f. 1976) er maler, grafiker, tegner og har også erfaring med offentlig utsmykning og installasjoner, bokprosjekter, samt en rekke kunst-designprosjekter både internasjonalt og nasjonalt.