Where have you come from and where are you going av Grethe Irene Einarsen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Foto/digital tegning på Hanemuhle Photo Rag.

Grethe Irene Einarsen

Grethe Irene Einarsen

Se kunstnerprofil

Grethe Irene Einarsen jobber fotobasert med bilder og installasjon. Arbeidene befinner seg gjerne i grenseland mellom det dokumentariske og det iscenesatte. Det nordnorske landskapet er ofte bakteppe i bildene hennes, og menneskelig fremmedgjøring er et stadig tilbakevendende tema. Einarsen er opptatt av enkeltindividers kompleksitet, og lar det banale og hverdagslige går hånd i hånd med universelle, eksistensielle spørsmål.