Vellyst, hva er det du vil ha av oss (monokrom m/ dikt) av Frans Widerberg

Bildet er fra Mehren-mappen, og selges separat. Mappen inneholder 10 fargelitografier og 10 sort/hvitt litografier av Frans Widerberg og 10 dikt av Stein Mehren. Diktene til Stein Mehren er håndskrevet av forfatteren og påtrykket sort/hvitt litografiene. Samtilge litografier har Frans Widerberg trykket i litoverkstedet til Statens Håndverks og Kunstindustriskole under ledelse av Erik Solheim. Litografiene er trykket på 270 gr. Arches bøttepapir. Bokbinderarbeidet er utført av Julius Johansen A/S. Opplaget er 100 eksemplarer nummerert fra 1/100 - 100/100. Det er tilsammen 5 prøvetrykk. Alle litografiene er nummerert og signert av Frans Widerberg. Mappen er signert av Stein Mehren og Frans Widerberg.

Emner

Frans Widerberg

Frans Widerberg

Se kunstnerprofil

- Skal jeg gi dere en regle som åpner sjelens øyne? Stein, bølge, vind og flamme. Det er sterke krefter. Det femte elementet er det mest gåtefulle: Ingenting. Hvem kan forstå ingenting?