Synlig og usynlig av Frans Widerberg

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Boken inneholder 12 dikt av Harald Sverdrup og 12 kobberetsninger av Frans Widerberg. Diktene av Harald Sverdrup er satt med Baskerville og trykket i boktrykk hos Grøndahl & Søn Trykkeri. Kobberetsningene til Frans Widerberg er trykket i 2 farger av Dag Rebeyrol i Munch-atelieret på Ekely. Bokbinderarbeidet er utført i jute og gjeteskinn hos bokbinder Julius Johansen A/S. Papiret til den første del er trykket på 29 gr. japansk rispapir Kawanaka Elfenben. Kobberetsningene er trykket på 350 gr. Hannemühle kobbertrykkspapir. Opplaget er 70 eksemplarer nummerert fra 1/70 - 70/70. Det er tilsammen 10 prøvetrykk hvorav 5 eksemplarer er nummerert HC I/V - V/V. Alle etsningene er signert og nummerert av Frans Widerberg. Selve boken er signert av Harald Sverdrup og Frans Widerberg.

Emner

Frans Widerberg

Frans Widerberg

Se kunstnerprofil

FRANS WIDERBERG (1934-2017) regnes som en av Norges fremste kunstnere. Han var hovedsakelig maler, grafiker og tegner, men arbeidet også innenfor skulptur, glass og keramikk.