Info Kjøp

Bok: Grafikk 1954-1990 Bind I av Frans Widerberg

Produktbeskrivelse

ISBN: 8273930084
Forlag: Labyrinth Press AS
Forfattere: Ø. Pedersen / Hans-Jakob Brun

Inneholder 540 katalognummer basert på Widerbergs grafikkproduksjon i årene 1954-1990.

Frans Widerberg

Frans Widerberg

Se kunstnerprofil

FRANS WIDERBERG: - Skal jeg gi dere en regle som åpner sjelens øyne? Stein, bølge, vind og flamme. Det er sterke krefter. Det femte elementet er det mest gåtefulle: Ingenting. Hvem kan forstå ingenting?

- Motivene er inne i meg og inne i oss, som jeg leter frem. Det er et møte mellom meg og maleriet. Hvis man skal male et bilde, må man ikke vite hva det skal bli på forhånd. Man må slippe kontrollen og slippe følelsene fri. Jo mer usikker, klønete og mindre kontroll jeg har, jo bedre. Jeg maler fordi det er noe jeg ikke kan.