Lys og skygger (stort) av Frank Brunner

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Bildet er rammet inn med mørk trelist rett og AR/UV 70, glass som kommer i tillegg til bildeprisen.

Frank Brunner

Frank Brunner

Se kunstnerprofil

FRANK BRUNNER (f. 1971) er en veletablert kunstner med utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo, Ilja Repin Statsakademi i St. Petersburg og Yale University i New Haven, USA.

Det flyktige går igjen i Brunners motiver, stille øyeblikk som eksisterer her og nå og er borte igjen i neste sekund. Ofte skildret gjennom stemningsbærende lys, skygger og speilinger.