Info Kjøp

Lam av Ferdinand Wyller

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Ferdinand Wyller

Ferdinand Wyller

Se kunstnerprofil

Ferdinand Wyller gir sine skulpturer et stadig mer impresjonistisk og litterært uttrykk. Overflaten har et malerisk, knudrete preg hvor energien i selve "strøket" er tydelig tilstede. Samtidig kan man føle at fordelingen av masse og kurvenes brytningspunkt er vel plassert. Dette tilsammen kan gi skulptural klarhet, liv og rytme. Wyllers skulpturer er støpt i bronse både i Norge og i Italia.