Sommerepler av Even Richardson

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Emner

Even Richardson

Even Richardson

Se kunstnerprofil

- Selv når jeg tegner, har jeg alltid de maleriske verdier for øyet. På mange måter prøver jeg å etterstrebe et slags fargeløst maleri gjennom kulltegningene.