Sirene av Eva Lange

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Dette bildet kunne jeg heller ikke ha malt uten vinden i håret her på Hvaler. Det er et "omen" - varsel om naturkreftenes drama. Bildet er trykket med i hvert fall 10 farger.

Emner

- Jeg mener at ethvert godt bilde må ha abstrakte verdier også. Jeg syntes det er vanskelig å snakke om bildene mine; ordene kommer til kort. Jeg er ingen ordkunstner, men en billedmaker. Bildene kommer frem under arbeidsprosessen. Tematikken faller på plass etter hvert. Titlene kan også bli en lang prosess. De skal være nøkkler som åpner bildet.