Frø av Eva Lange

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

"Frø" er E. Langes bidrag i GRAS grafikkmappe 1971, som medlem av gruppen

Emner

- Jeg mener at ethvert godt bilde må ha abstrakte verdier også. Jeg syntes det er vanskelig å snakke om bildene mine; ordene kommer til kort. Jeg er ingen ordkunstner, men en billedmaker. Bildene kommer frem under arbeidsprosessen. Tematikken faller på plass etter hvert. Titlene kan også bli en lang prosess. De skal være nøkkler som åpner bildet.