Prisme av Eva Jensen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Eva Jensen

Eva Jensen

Se kunstnerprofil

Eva Jensen, norsk forfatter. Allerede debutboken Dikt og tekstar (1984) viste karakteristiske sider ved Jensens forfatterskap; refleksjoner omkring skrift, kropp og eksistens forent med en særegen humor og skarp formuleringsevne.