Dame i rødt av Eva Jensen

Eva Jensen

Eva Jensen

Se kunstnerprofil

Eva Jensen, norsk forfatter. Allerede debutboken Dikt og tekstar (1984) viste karakteristiske sider ved Jensens forfatterskap; refleksjoner omkring skrift, kropp og eksistens forent med en særegen humor og skarp formuleringsevne.