Brev til en annen tid av Eva Jensen

Motivbeskrivelse

Dette kunstverket kan være av en viss alder og således preget av dette. Videre er dette håndverk som også kan sette preg på bildene. Tilstanden til det enkelte bildet er som regel ikke beskrevet.
Ved å kontakte fineArt på kundeservice@fineart.no kan man få informasjon om kunstverket.
Illustrasjoner på Internett er kun til identifikasjon av kunstverket og kan ikke brukes til vurdering av objektets tilstand.

Eva Jensen

Eva Jensen

Se kunstnerprofil

Eva Jensen, norsk forfatter. Allerede debutboken Dikt og tekstar (1984) viste karakteristiske sider ved Jensens forfatterskap; refleksjoner omkring skrift, kropp og eksistens forent med en særegen humor og skarp formuleringsevne.